Oriental Bird Images
 

 
Common NameScientific Name
 »  White-eyed River-Martin(4)  »  Pseudochelidon sirintarae(4)